3. oldal


Main Specifications                   Fő specifikációk
JABO2CG bait boat: 

JABO-2CG etetőhajó2.4G Function: Forward, backward,turn left, turn right,releasing hook (casting bait), 2.4G Funkciói: 
 Előre, hátra, balra, jobbra, szerelék akasztó, ectronic compass guide+satellite positioning navigation, navigation accuracy radius iselektronikus iránytű
 + műholdas helymeghatározó navigáció, navigációs pontossági átmérő less than 5 meters, GPS function, Beidou Navigation function dual-mode positioning can kevesebb,
 mint 5 méter, GPS funkció, navigációs funkció kettős módú pozícionálás 
store 8 target dens, Automatic Fish bait,Automatic return;Water depth detecting, 8 célállomás, automatikus hal kijelzés, automatikus visszatérés, 
 vízmélység érzékelése, hőmérséklet-érzékelő, szonár (hal-keresési) funkciók,
 alsó reflektor, távolság mérés.
1. Dimension: 615×265×220mm 1. Méret: 615 × 265 × 220 mm  
2. Weight: 3.35KG (including 3.7V10A lithium battery); 2. Súly: 3,35 KG3. 7KG (including 20A lithium battery) G (beleértve a 20A lítium akkumulátort)  
 3.Power Supply: 20A/3.7V Li-ion battery can work for 5-6 hours Tápegység: 20A / 3.7V Li-ion akkumulátor 5-6 órán keresztül működik  
3. Speed: 1 m/s 4. Sebesség: 1 m / s  
4. Controlling & detecting distance: over 300 m in water. 5. A távolság ellenőrzése és észlelése: több mint 300 m víz felületen.  
5. Transmitter power supply: 3.7V/600MA lithium battery 6. Az adó tápellátása: 3.7V / 600MA lítium akkumulátor  
6. Drive system: Dual 575 high-power motors, universal joint connection, 7. Hajtómű: Dual 575 nagy teljesítményű motorok, univerzális csatlakozás, 
  silent drive, built-in propeller. csendes hajtás, beépített propeller.  
7. Power of fish-temptinglight: 1W 8. Alsó reflektor fényereje: 1W  
8. Depth of fish-detecting: 1-30m 9. A hal-érzékelés mélysége: 1-30 m  
9. GPS precision:5M,GPS orientation time: 1-5mins 10. GPS pontosság: 5M, GPS adatok betöltési ideje: 0,5-5 perc  
10. Current longitude and latitudedisplay: yes 11. az aktuális hosszúság és szélességi fok: igen  
11. Distance measure function: yes 12. Távolságmérési funkció: igen  
12. Destination location memory: Eight Maximum navigation distance: 1000 meters 13. Célállomás-memória: nyolc. 
 Maximális navigációs távolság: 1000 méter 
 ote: The maximum navigation distance is not a remote control distance.(Megjegyzés: A maximális navigációs távolság nem a távirányító távolsága. 
 For example, a fishing friend first uses a nesting boat at point A
 2CG new-2 remote conroller :165x42.5 (including handle height) x96 mm 2CG-2 távvezérlő: 
 165x42,5 (antenna magasságával együtt) x96 mm
Power supply: 3.7V lihium battery Tápegység: 3.7V lihium akkumulátor
Remote conrol LCD : FSTN 128x128 dot matrix. Távvezérlő LCD: FSTN 128x128 pontmátrix.
Screen size: 45x45 mm Képernyőméret: 45x45 mm
Sonar fishfinder frequency: 200KHz Sonar halászgép frekvencia: 200KHz
Sonar fishfinder angle: 20 degress Sonar halászgép szöge: 20 degresszió
Water depth detection range: 1-30 meters Vízmélység-érzékelési tartomány: 1-30 méter
Depth detection resolution: 0,1 meters Mélységérzékelési felbontás: 0,1 méter
Underwater outline display: yes Víz alatti vázlat: igen
Water temperature detection range: 1-50 degress Celsius Vízhőmérséklet-érzékelési tartomány: 1-50 ° C
Display unit conversion: meter/inch, Celsius/Fahrenheit Kijelző mértékegység átváltása: méter / inch, Celsius / Fahrenheit
Remote control frequency: 2,4Gigaherz Távvezérlő frekvencia: 2,4Gigaherz
User selectable remote control channel: 250 Felhasználó által választható távvezérlő csatorna: 250
Low battery alarm: Yes Alacsony akkumulátor-riasztás: Igen
Remote control distance: 300 meters Távvezérlő távolság: 300 méter
GPS accuracy: radius < 5 meters GPS pontosság: <5 méter átmérőjű kör
GPS satellite capture time: 0,5-5 minutes GPS műholdas rögzítési idő: 0,5-5 perc
Current latitude and longitude display: Yes Aktuális szélességi és hosszúsági kijelző: Igen
                
                    

4. oldalra