5. oldal
Compass RightCompass Right
 
Iránytű jobbra
he screen shows "Compass right", the ship start to run right automtically A képernyőn a "Compass right" felirat jelenik meg, a hajó automatikusan elindul.
the lower column shows the angle change from 0-360 degress, efter the ship turnsAz alsó ikon a szögváltozást 0-360 fokos csökkenés után mutatja, 
miután a hajó megfordul (1-2 kör) majd nyomja meg ismét az "S" gombot 
Cal save
Y    N


Kalibráció
mentés
igen nem 
Lépjen be a "Cal Save" oldalra.Alapból (defaul) az "Igen" van kiválasztva.After pressing the "S"
Az "S" gomb megnyomása utánkey, the compass calibration is completed and the calibráted compass data is saved., az iránytű kalibrálása befejeződött, és a kalibrált 
iránytű adatai mentésre kerülnek.
Note: Compass calibration is required only when first used or when changing to Megjegyzés: Az iránytű kalibrálása csak akkor szükséges, ha először használja, 
vagy amikor átállanother venue. másik helyszínre.The second time it is used on the same site, you can directly 
Második alkalommal, amikor ugyanazon a helyen használja, közvetlenülselect "No" on the Compass Calibration page to enter the "Set GPS Origin" page. válassza
a "No" lehetőséget a Compass Calibration oldalon, 
hogy beléphessen a "GPS Origin" oldalra. 
GPS set startGPS set start
Y     N
 
A GPS indításaYes No
igen nem 
t is very important to set the GPS starting point, and you need to determineNagyon fontos a GPS kiindulási pontjának beállítása, és meg kell határoznia
he GPS starting point each time you use it.a GPS kiindulási pontját minden új használatakor. If you do not determine the GPSHa nem határozza meg a GPS
tarting point, you will not able to return to the ship.kiindulási pontot, akkor nem aktiválódik az automata üzemmód. Ezt az "Igen" aktiválja.
After the GPS starting point is established, the "*" symbol appears onA GPS kiindulási pontjának létrehozása után megjelenik a "*" szimbólum
the LCD screen to represent the starting point.az LCD-képernyő a kiindulási pontot képviseli. 
 It should be noted that it takes 1-5 minutes for the ship's receiver to establish contact Meg kell jegyezni, hogy 0.5-5 percig is eltarthat, hogy a hajó vevője kapcsolatba lép a 
ith the satellite system.műholdas rendszerrel.If the boot time is too short, the connection with GPS has not yet Ha a rendszerindítási idő túl rövid, a GPS-vel való kapcsolat nem tud
been established.betöltődni.After selecting "Yes", "No" appears on the LCD screen, indicating that a Ilyenkor az "Igen" kiválasztása után az "LCD" képernyőn a "Nem" jelzi, 
hogy aod starting point has not yet been established, you need to wait for 1-5 minutes, then select jó startpont még nem jött létre, 0.5-5 percet kell várni, majd választani az
"Yes" until the starting point is established."Igen"-t addig, amíg a kiindulási pont létre nem jön. If the starting point cannot be established for a Ha a kiindulási pontot nem lehet
ng time, you can press "N" to enter the navigation setting page.hosszú ideig létrehozni megnyomhatja az "N" gombot a navigációs beállítás oldal megnyitásához. 
Válassza a "Startpont beállítása" pontot, nyomja meg az "S" gombot a kiindulási pont 
beállításához, ezzel elvégezte a beállítáststarting point. a kiindulópontra. After setting the starting point, enter the operation interface: 
A kezdőpont beállítása után belép a következő műveleteket megjelenítő képernyő képre:

6. oldalra